DIPLOMA PERUNDANGAN SYARIAH

 

Kod Kursus : R3/0421/4/0005
Kod MQA : A 9314
Tarikh tamat tempoh kursus : 19/12/2023 - 18/12/2028
Tempoh pengajian : 3 Tahun (6 Semester)
Kemasukan : Mei/Jun/Julai/Disember
Mod  : Sepenuh Masa

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPLOMA UNDANG-UNDANG

 

Kod Kursus : N/380/4/0063
Kod MQA : FA 10006
Tarikh tamat tempoh kursus : 25/10/2019 - 24/10/2024
Tempoh pengajian : 3 Tahun (6 Semester)
Kemasukan : Mei/Jun/Julai/Disember
Mod  : Sepenuh Masa

 

Struktur Program 
Semester 1 Semester 2 Semester 3
 1. Penghayatan Etika dan Peradaban
 2. Tilawah Al-Quran
 3. Bahasa Arab 1 / Bahasa Arab for Non Muslim 
 4. English for Practical Use
 5. Pengantar Syariah
 6. Pengenalan Sistem Undang-undang Malaysia
 7. Pentadbiran Undang-undang Islam di Malaysia
 1. Fiqh Ibadah
 2. English for Spesific Purposes
 3. Undang-undang Perlembagaan
 4. Undang-undang Kontrak
 5. Penyelidikan Undang-undang
 6. Undang-undang Keluarga Islam
 1. Keterlibatan Komuniti
 2. Akidah dan Akhlak
 3. English for Law
 4. Undang-undang Keluarga
 5. Undang-undang Komersil
 6. Undang-undang Tort
 7. Undang-Undang Jenayah
Semester 4 Semester 5 Semester 6
 1. Ekuiti dan Amanah
 2. Undang-undang Syarikat
 3. Undang-undang Perbankan Islam dan Takaful
 4. Undang-undang Antarabangsa Awam
 5. Undang-undang Tanah
 6. Bahasa Mandarin Asas
 1. Undang-undang Pekerjaan
 2. Undang-undang Keterangan
 3. Undang-undang Acara Sivil
 4. Undang-undang Acara Jenayah
 5. Undang-undang Keterangan Mahkamah Syariah
 6. Elektif Program -
 1. Undang-undang Pentadbiran Harta Orang Islam
 2. Sistem Kehakiman Islam
 3. Prosedur di Mahkamah Syariah
 1. Latihan Amali

SARJANA MUDA PERUNDANGAN SHARIAH (KEPUJIAN) 

Kod Kursus : N/381/6/0032
Kod MQA : FA 9583
Tarikh tamat tempoh kursus : 10/8/2023 - 09/08/2030
Tempoh pengajian : 4 Tahun (8 Semester)
Kemasukan : Mei/Jun/Julai/Disember
Mod  : Sepenuh Masa

 

Struktur Program 
Semester 1 Semester 3 Semester 5 Semester 7
 1. Tamadun Islam
 2. Tamadun Asia (Titas)
 3. Tilawah Al-Quran
 4. Bahasa Arab Asas
 5. English For Communication 
 6. Fiqh Ibadah
 7. Usul Fiqh 1
 8. Sistem Perundangan Malaysia
 9. Undang-Undang Perlembagaan.
 1. Bahasa Arab Lanjutan
 2. Ko-Kurikulum
 3. Psikologi Dari Perspektif Islam
 4. Kajian Teks Syariah
 5. Fiqh Muamalat
 6. Fiqh Munakahat
 7. Undang-Undang Keluarga di Malaysia (Bukan Islam).
 1. Undang – Undang Keluarga Islam
 2. Undang – Undang Pentadbiran Harta Orang Islam
 3. Undang-Undang Jenayah Islam Di Malaysia
 4. Ekuiti Dan Amanah
 5. Undang-Undang Tanah
 6. Undang-Undang Keterangan
 7. Prosedur Sivil. 
 1. Tatacara Mal Di Mahkamah Syariah
 2. Tatacara Jenayah Di Mahkamah Syariah
 3. Mock Trial di Mahkamah Syariah
 4. Latihan Ilmiah, Penyelesaian Pertikaian Alternatif
 5. Undang-Undang Perusahaan
 6. Undang-Undang Perniagaan.
Semester 2 Semester 4 Semester 6 Semester 8
 1. Hubungan Etnik
 2. Academic Writing 
 3. Usul Fiqh 2
 4. Ayat Dan Hadis Ahkam
 5. Maqasid Syariah
 6. Pentadbiran Undang-Undang Islam Di Malaysia
 7. Undang-Undang Kontrak.
 1. Psikologi Untuk Golongan Profesional
 2. Fiqh Mirath
 3. Fiqh Qada’
 4. Fiqh Jinayat
 5. English For Law
 6. Undang – Undang Tort
 7. Undang – Undang Jenayah.
 1. Kewangan Islam
 2. Qawaid Fiqhiyyah
 3. Undang – Undang Keterangan Di Mahkamah Syariah
 4. Kemahiran Syariah dan Kesedaran Sosial
 5. Sistem Guaman Dan Kehakiman Syarie
 6. Kaedah Penyelidikan Undang-Undang
 7. Aqidah Dan Isu Semasa
 8. Seminar Perniagaan Di Malaysia
 9. Culture And Heritage Tourism
 10. Perkembangan Kerjaya.
 1. Latihan Industri

Motto

Gerbang Pengajian Psikologi
& Pengurusan Insan

Pautan Pantas

Hubungi Kami

 Fakulti Undang-Undang, Governan 
    Dan Hubungan Antarabangsa
Universiti Melaka
Batu 28, Kuala Sungai Baru, 78200 Melaka, Malaysia.
Portal Rasmi : www.unimel.edu.my/fug
Email Rasmi : fug@unimel.edu.my
+606-3879275
+606-3878411