DIPLOMA UNDANG-UNDANG
Struktur Program 
Semester 1 Semester 2 Semester 3
 1. Penghayatan Etika dan Peradaban
 2. Tilawah Al-Quran
 3. Bahasa Arab 1 / Bahasa Arab for Non Muslim 
 4. English for Practical Use
 5. Pengantar Syariah
 6. Pengenalan Sistem Undang-undang Malaysia
 7. Pentadbiran Undang-undang Islam di Malaysia
 1. Fiqh Ibadah
 2. English for Spesific Purposes
 3. Undang-undang Perlembagaan
 4. Undang-undang Kontrak
 5. Penyelidikan Undang-undang
 6. Undang-undang Keluarga Islam
 1. Keterlibatan Komuniti
 2. Akidah dan Akhlak
 3. English for Law
 4. Undang-undang Keluarga
 5. Undang-undang Komersil
 6. Undang-undang Tort
 7. Undang-Undang Jenayah
Semester 4 Semester 5 Semester 6
 1. Ekuiti dan Amanah
 2. Undang-undang Syarikat
 3. Undang-undang Perbankan Islam dan Takaful
 4. Undang-undang Antarabangsa Awam
 5. Undang-undang Tanah
 6. Bahasa Mandarin Asas
 1. Undang-undang Pekerjaan
 2. Undang-undang Keterangan
 3. Undang-undang Acara Sivil
 4. Undang-undang Acara Jenayah
 5. Undang-undang Keterangan Mahkamah Syariah
 6. Elektif Program -
 1. Undang-undang Pentadbiran Harta Orang Islam
 2. Sistem Kehakiman Islam
 3. Prosedur di Mahkamah Syariah
 1. Latihan Amali

Motto

Gerbang Pengajian Psikologi
& Pengurusan Insan

Pautan Pantas

Hubungi Kami

 Fakulti Undang-Undang, Governan 
    Dan Hubungan Antarabangsa
Universiti Melaka
Batu 28, Kuala Sungai Baru, 78200 Melaka, Malaysia.
Portal Rasmi : www.unimel.edu.my/fug
Email Rasmi : fug@unimel.edu.my
+606-3879275
+606-3878411