JURNAL FUG

Journal of Law and Governance

 

Journal of Law and Governance (eISSN:2637-0743) ialah jurnal penyelidikan yang diterbitkan setiap tahun oleh Penerbit Universiti Melaka (UNIMEL) dengan kerjasama Fakulti Undang-undang, Governan dan Hubungan Antarabangsa, Universiti Islam Melaka (UNIMEL).

Objektif utamanya untuk menyediakan platform kepada para penyelidik untuk penerbitan dalam bidang undang-undang, governan dan hubungan antarabangsa.

Artikel yang diterbitkan berasaskan penyelidikan tempatan dan antarabangsa.

Sila klik link berikut untuk masuk ke laman jurnal: Journal of Law and Governance

Ikuti Kami

    

Pelawat Laman

Lihat Artikel mencecah
232399

Hubungi Kami

 Fakulti Undang-Undang, Governan 
    Dan Hubungan Antarabangsa
Universiti Islam Melaka
Batu 28, Kuala Sungai Baru, 78200 Melaka, Malaysia.
Portal Rasmi : www.unimel.edu.my/fug
Email Rasmi : fug@unimel.edu.my
+606-3879275
+606-3878411