DIPLOMA PERUNDANGAN SYARIAH
Struktur Program 
Semester 1 Semester 3 Semester 5 Subjek Elektif
 1. Pengajian Malaysia 2/ Bahasa Malaysia Komunikasi 1
 2. Fiqh Ibadah 
 3. English for Practical Use
 4. Bahasa Arab 1 / Intensif
 5. Tilawah Al-Quran 
 6. Pengantar Syariah
 7. Pengantar kepada Sistem Perundangan Syariah 
 8. Pentadbiran Undang-Undang Islam Di Malaysia.
 1. Bahasa Arab Perundangan 
 2. Kaedah Fiqh 
 3. Fiqh Muamalat 
 4. Fiqh Munakahat
 5. Undang-undang Kontrak 
 6. Elektif U3 
 1. Undang-Undang Keterangan di Mahkamah Syariah
 2. Fiqh Mirath
 3. Tatacara Mal Mahkamah Syariah
 4. Tatacara Jenayah Mahkamah Syariah
 5. Undang-Undang Tanah 
 6. Elektif 
 1. Bahasa Mandarin Asas
 2. Pengurusan Projek 
 3. Customer Service 
 4. Undang-Undang Tort
Semester 2 Semester 4 Semester 6
 1. Apresiasi Teknologi Maklumat 
 2. Bahasa Arab 2
 3. English for Specific Purpose
 4. Aqidah dan Akhlak
 5. Usul Fiqh 
 6. Undang-Undang Perlembagaan
 7. Keterlibatan Komuniti 
 1. Undang-Undang Pentadbiran Harta Orang Islam 
 2. Fiqh Jinayah
 3. Undang-Undang Keluarga Islam 
 4. Fiqh Qada'
 5. Undang-Undang Perbankan Islam dan Takaful 
 6. Undang-Undang Jenayah
 1. Latihan Industri

Motto

Gerbang Pengajian Psikologi
& Pengurusan Insan

Pautan Pantas

Hubungi Kami

 Fakulti Undang-Undang, Governan 
    Dan Hubungan Antarabangsa
Universiti Melaka
Batu 28, Kuala Sungai Baru, 78200 Melaka, Malaysia.
Portal Rasmi : www.unimel.edu.my/fug
Email Rasmi : fug@unimel.edu.my
+606-3879275
+606-3878411