Ijazah Sarjana Muda Kewangan Islam (Kepujian)

 

Kod Kursus : R/343/6/0253A
Kod MQA : FA5168
Tarikh tamat tempoh kursus : 9/3/2023 - 8/3/2028
Kemasukan : Julai / November
Mod Pengajian : Sepenuh Masa
Tempoh Pengajian : 3 tahun
Sijil Profesional : Bakal graduan akan dianugerahkan Sijil Profesional Associate Qualification in Islamic Finance (AQIF) dan Intermediate Qualification in Islamic Finance  (IQIF) dari pihak industri iaitu IBFIM.

 

 

Syarat Kemasukan :

 1. Lulus STPM minimum Gred C (CGPA 2.0), dalam 2 mata pelajaran; ATAU
 2. Lulus STAM, minimum pangkat JAYYID; ATAU
 3. Lulus DIPLOMA dalam bidang Muamalat Kewangan Islam (MKI) CGPA 2.50; ATAU
 4. Lulus DIPLOMA dalam mana-mana bidang CGPA 2.50; ATAU
 5. Lulus ASASI / MATRIKULASI dengan gred CGPA 2.00.

Semua kelayakan di atas perlu disokong dengan sekurang-kurangnya LULUS dalam Matematik peringkat SPM

 

Prospek Kerjaya :

 1. Eksekutif Bank
 2. Perancang Kewangan
 3. Eksekutif Baitulmal
 4. Eksekutif Zakat
 5. Eksekutif Kewangan
 6. Eksekutif Pengurusan Harta
 7. Pegawai Tadbir
 
Struktur Program 

Hubungan Etnik/Bahasa Melayu Komunikasi 2

Keusahawanan

English for Communication

Bahasa Arab for Non Muslim

Tilawah Al-Quran

Sistem Maklumat Pengurusan

Aqidah

Pengenalan kepada Usul Fiqh

Pengenalan kepada Perniagaan

Perakaunan Kewangan

Bahasa Arab Asas

Academic Writing

Psikologi untuk Golongan Profesional

Fiqh Ibadah

Prinsip Kewangan

Fiqh Muamalat

Sistem Kewangan Islam

Elektif 1

Tamadun Islam Tamadun Asia (TITAS)/ Pengajian Malaysia 3

Keterlibatan Komuniti / Kor Siswa Siswi Pertahanan Awam Malaysia (Kor SISPA JPAM)

Bahasa Arab Lanjutan

Ekonomi

Analisis Kuantitatif Perniagaan

Kaedah Fiqh

Elektif 2

Pengurusan Risiko Institusi Kewangan Islam

Prinsip & Amalan Institusi Perbankan Islam

Psikologi dari Perspektif Islam

Perakaunan Pengurusan

Asas Ekonomi Islam

Pengurusan Kredit Perbankan

Pengunderaitan, Asas Aktuarial & Tuntutan dalam Takaful

Prinsip & Amalan Institusi Takaful

Retakaful

Aqidah & Isu-Isu Semasa/ Cultures & Heritage Tourism/ Perkembangan Kerjaya

Kaedah Penyelidikan & Statistik

Pelaporan Transaksi Kewangan Islam

Kerangka Perundangan Perbankan Islam

Elektif 3

Elektif 4

Pengurusan Modal & Kecairan Institusi Perbankan Islam dan Takaful

Kerangka Pengawalseliaan Takaful

Etika dalam Islam

Latihan Industri

 

Motto

Gerbang Pengajian Psikologi
& Pengurusan Insan

Hubungi Kami

 Fakulti Inovasi Perniagaan dan Teknologi 
Universiti Melaka 
Batu 28, Kuala Sungai Baru, 78200 Melaka, Malaysia.
Portal Rasmi : www.unimel.edu.my/fipt
Email Rasmi : fipt@unimel.edu.my
+606-3878341
+606-3878476