Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Teknologi Kewangan) dengan Kepujian

 

Kod Kursus : R2/345/6/0904
Kod MQA : FA0176
Tarikh tamat tempoh kursus : 16/3/2021 - 15/3/2028
Kemasukan : Julai / November
Mod Pengajian : Sepenuh Masa
Tempoh Pengajian : 3 tahun

  

Syarat Kemasukan :

 1. Lulus STPM minimum gred C (CGPA 2.00) dalam 2 mata pelajaran*; ATAU
 2. Lulus STAM minimum pangkat Jayyid*ATAU
 3. Lulus Matrikulasi / Asasi dengan minimum CGPA 2.00; ATAU
 4. Lulus Diploma dalam mana-mana bidang dengan minimum CGPA 2.00; ATAU
 5. Lulus Diploma Lanjutan (Tahap 5, MQF) dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.00; ATAU
 6. Lulus Diploma Kemahiran Malaysia (DKM / Diploma Vokasional Malaysia (DVM) tertakluk kepada kelulusan Senat Akademik; ATAU
 7. Lulus Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) tertakluk kepada kelulusan Senat HEP / Lembaga Akademik; ATAU
 8. Kelayakan lain yang setaraf dan diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.

*Kelayakan di atas perlu disokong dengan sekurang-kurangnya LULUS dalam Matematik dan Bahasa Inggeris di peringkat SPM.

 

Prospek Kerjaya :

 • Pengurus Bank
 • Broker
 • Perancang Kewangan
 • Eksekutif Jualan
 • Eksekutif Kewangan

 

Struktur Program

Hubungan  Etnik / Bahasa Melayu Komunikasi 2 (Pelajar Antarabangsa) 

Tilawah Al- Quran (Pelajar Muslim)

Sistem Maklumat Pengurusan

English For Communication 1

Bahasa Arab Asas / Bahasa Arab For Non-Muslim

Prinsip Pengurusan

Prinsip Kewangan

Pengenalan Kepada Perniagaan

Tamadun Islam dan Tamadun Asia / Pengajian Malaysia 3 (Antarabangsa)

Statistik

Perakaunan Kewangan

Keterlibatan Komuniti

Fiqh Ibadah

Ekonomi

Undang-Undang Perniagaan

Keusahawanan

Keterlibatan Ekonomi

Asas Ekonomi Islam

Psikologi Untuk Golongan Profesional

Analisis Kuantitatif Perniagaan

Pengurusan Operasi

Etika Perniagaan

Pengurusan Perakaunan

Pengurusan Strategi Inovasi 

Pengurusan Pemasaran

Kaedah Penyelidikan

Komunikasi Perniagaan

Aqidah & Isu-Isu Semasa

Institut & Pasaran Kewangan

Pasaran Modal Islam

Produk & Perkhidmatan Perbankan Islam

Analisis Penyata Kewangan

Pengurusan Perbankan 

Gelagat Organisasi

Kewangan Korporat

Pengurusan Kredit

Takaful

Kewangan Antarabangsa

Analisa Pelaburan Dan Pengurusan Portfolio

Seminar Kewangan

Kertas Projek

Pengenalan Kepada Usul Fiqh

Undang-Undang Siber

Percukaian

Latihan Industri

Motto

Gerbang Pengajian Psikologi
& Pengurusan Insan

Hubungi Kami

 Fakulti Inovasi Perniagaan dan Teknologi 
Universiti Melaka 
Batu 28, Kuala Sungai Baru, 78200 Melaka, Malaysia.
Portal Rasmi : www.unimel.edu.my/fipt
Email Rasmi : fipt@unimel.edu.my
+606-3878341
+606-3878476