Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Pengurusan) dengan Kepujian

 

Kod Kursus : R/340/6/0567
Kod MQA : FA 4553
Tarikh tamat tempoh kursus : 09/06/2020 - 08/06/2027
Kemasukan : Julai / November
Mod Pengajian : Sepenuh Masa
Tempoh Pengajian : 4 tahun

 

Syarat Kemasukan :

 1. Lulus STPM minimum gred C (CGPA 2.00) dalam 2 mata pelajaran*; ATAU
 2. Lulus STAM minimum pangkat Jayyid*ATAU
 3. Lulus Matrikulasi / Asasi dengan minimum CGPA 2.00; ATAU
 4. Lulus Diploma dalam mana-mana bidang dengan minimum CGPA 2.00; ATAU
 5. Lulus Diploma Lanjutan (Tahap 5, MQF) dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.00; ATAU
 6. Lulus Diploma Kemahiran Malaysia (DKM / Diploma Vokasional Malaysia (DVM) tertakluk kepada kelulusan Senat Akademik; ATAU
 7. Lulus Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) tertakluk kepada kelulusan Senat HEP / Lembaga Akademik; ATAU
 8. Kelayakan lain yang setaraf dan diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.

*Kelayakan di atas perlu disokong dengan sekurang-kurangnya LULUS dalam Matematik dan Bahasa Inggeris di peringkat SPM.

 

Prospek Kerjaya :

 1. Pengurus/Eksekutif bidang Pengurusan
 2. Pengurus Sumber Manusia
 3. Perunding Pendidikan Pekerja
 4. Pengurus Latihan dan Pembangunan

                                                

Struktur Program

Hubungan  Etnik / Bahasa Melayu Komunikasi 2 (Pelajar Antarabangsa) 

English For Communication 1

Bahasa Arab Asas / Bahasa Arab for Non-Muslim

Tilawah Al- Quran (Pelajar Muslim)

Prinsip Pengurusan

Prinsip Kewangan

Pengenalan Kepada Perniagaan

Sistem Maklumat Pengurusan

Tamadun Islam dan Tamadun Asia / Pengajian Malaysia 3 (Antarabangsa)

Statistik

Undang-Undang Perniagaan

Perakaunan Kewangan

Fiqh Ibadah

Prinsip Pengurusan

 Ekonomi 

Keusahawanan

Keterlibatan Ekonomi

Asas Ekonomi Islam

Pengurusan Operasi

Psikologi Untuk Golongan Profesional

Analisis Kuantitatif Perniagaan

Etika Perniagaan

Kaedah Penyelidikan

Komunikasi Perniagaan

Pengurusan Pemasaran

Pengurusan Strategi Inovasi 

Pengurusan Perakaunan

Aqidah & Isu-Isu Semasa

Pembangunan Produk Baru

 Penyelesaian Masalah dan Pemikiran Kritis

Gelagat Organisasi

Pengurusan Sumber Manusia

Elektif 1

Pengurusan Kualiti Menyeluruh

Pengurusan Silang Budaya

Elektif 2

Pengurusan Inovasi

Pengurusan Risiko

Pengurusan Perniagaan Antarabangsa

Pengurusan Perbankan 

Fiqh Muamalat

Kertas Projek

Pengurusan Logistik

Pengurusan Projek

Latihan Industri

 

 

Motto

Gerbang Pengajian Psikologi
& Pengurusan Insan

Hubungi Kami

 Fakulti Inovasi Perniagaan dan Teknologi 
Universiti Melaka 
Batu 28, Kuala Sungai Baru, 78200 Melaka, Malaysia.
Portal Rasmi : www.unimel.edu.my/fipt
Email Rasmi : fipt@unimel.edu.my
+606-3878341
+606-3878476