Ijazah Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian)

 

 

Kod Kursus : R/344/6/0465
Kod MQA : FA5545
Tarikh tamat tempoh kursus : 13/9/2021 - 12/9/2028
Kemasukan : Julai / November
Mod Pengajian : Sepenuh Masa
Tempoh Pengajian : 4 tahun

  

Syarat Kemasukan :

Lulus Malaysian University English Test (MUET) Band 2; DAN

  1. Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C+ (NGMP 2.33) dalam 2 mata pelajaran dan kredit dalam Matematik dan lulus Bahasa Inggeris peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) ; ATAU
  2. Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan minimum gred Jayyid, dan kepujian dalam Matematik dan lulus Bahasa Inggeris peringkat SPM; ATAU
  3. Lulus Matrikulasi/Foundation/Asasi dari mana-mana IPTA/IPTS/Institusi yang dibenarkan menawarkan program foundation dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50 dan kepujian dalam Matematik dan lulus Bahasa Inggeris di peringkat SPM; ATAU
  4. Lulus Diploma Perakaunan (Tahap 4 KKM) atau dalam bidang yang berkaitan dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50 dan kepujian dalam Matematik dan lulus Bahasa Inggeris di peringkat SPM; ATAU
  5. Kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia. 


Prospek Kerjaya :

  1. Akauntan
  2. Pegawai Kewangan
  3. Pegawai Kredit
  4. Pengurus Statistik
  5. Pegawai Tadbir Diplomatik

 

Struktur Program

Hubungan Etnik / Bahasa Melayu Komunikasi 2 (Pelajar Antarabangsa)

Bahasa Arab Asas (Muslim) / Bahasa Arab Intensif (Non-Muslim)

Keusahawanan

Prinsip Pengurusan

Perakaunan Kewangan

Perakaunan Pengurusan

Tamadun Islam dan Tamadun Asia / Pengajian Malaysia 3 (Pelajar Antarabangsa)

Tilawah Al-Quran (Muslim)

Fiqh Ibadah

Undang-Undang Perniagaan

Perakaunan Kewangan dan Pelaporan I

Perakaunan Pengurusan Dan Kawalan

Pengenalan kepada Perniagaan

Keterlibatan Komuniti

Academic Writing

Prinsip Kewangan

Perakaunan Kewangan dan Pelaporan II

Percukaian I

Ekonomi

Statistik

Analisis Kuantitatif Perniagaan

Psikologi Untuk Golongan Profesional

Aqidah & Isu-Isu Semasa/ Cultures & Heritage Tourism/ Perkembangan Kerjaya

Percukaian II

Perakaunan Kewangan dan Pelaporan III

Audit I

Psikologi Dari Perspektif Islam

Audit II

Undang-Undang Syarikat

Perakaunan untuk Industri Khusus

Elektronik Dagang

Sistem Maklumat Perakaunan

Tadbir Urus Korporat

Sistem Perbankan Islam dan Takaful

Kaedah Penyelidikan

Etika dan Nilai Profesionalisme

Amalan Setiausaha Syarikat

Perakaunan Sektor Awam

Teori Perakaunan

Perakaunan Forensik

Kewangan korporat

Elektif*

Latihan Industri

Motto

Gerbang Pengajian Psikologi
& Pengurusan Insan

Hubungi Kami

 Fakulti Inovasi Perniagaan dan Teknologi 
Universiti Melaka 
Batu 28, Kuala Sungai Baru, 78200 Melaka, Malaysia.
Portal Rasmi : www.unimel.edu.my/fipt
Email Rasmi : fipt@unimel.edu.my
+606-3878341
+606-3878476