Ijazah Sarjana Muda Perbankan Dan Kewangan Islam

Bachelor of Islamic Banking and Finance (Hons)

Kod Kursus : R2/0413/6/0008
Kod MQA : FA 10700
Tarikh tamat tempoh kursus : 06/04/2024 - 05/04/2031
Tempoh pengajian : 3 1/2 Tahun (7 Semester)
Kemasukan : Mei/Jun/Julai/Disember
Mod  : Sepenuh Masa

 

Admission Requirements :
 1. Matriculation or certified Foundation Studies Graduate with minimum CGPA of 2.00; AND PASSED in Mathematic (SPM) OR;

 2. PASSED STPM or equivalent with at least CGPA of 2.00 (C Grade) in two (2) subjects AND PASSED in Mathematic (SPM) OR;

 3. PASSED Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) with JAYYID OR;

 4. Diploma in Islamic Muamalat Finance or equivalent with minimum CGPA of 2.50 OR;

 5. Diploma in other fields with minimum CGPA of 2.50

Candidates with CGPA lower than 2.50 but above 2.00 are eligible for admission subjected to internal asessment process.

Career Prospect :
 1. Banking & Finance Officer
 2. Administrative Officer

Struktur Program/Programme Structure
Semester 1 Semester 3 Semester 5 Semester 7
 1. Hubungan Etnik
 2. Tilawah Al-Quran
 3. English For Communication
 4. Sejarah Perundangan Islam
 5. Prinsip Kewangan Islam
 6. Ekonomi Islam 
 7. Aqidah
 8. Teknologi Maklumat
 1. Bahasa Arab Lanjutan
 2. Kaedah Fiqh
 3. Pengurusan Harta Dalam Islam
 4. Metodologi Perundangan Islam
 5. Asas Perakaunan 
 6. Aplikasi Transaksi Kewangan Islam
 7. Fiqh Ibadah
 8. Keterlibatan Komuniti
 1. Kaedah Penyelesaian Masalah
 2. Elektif (I)
 3. Pasaran Kewangan Islam di Malaysia 
 4. Kaedah Penyelidikan Untuk Produk Perbankan Islam 
 5. Sistem Takaful
 6. Perbankan Islam Dalam Institusi Kewangan dan Perbankan

 1. Latihan Industri
Semester 2 Semester 4 Semester 6 Elektif
 1. TITAS
 2. Bahasa Arab Asas
 3. Academic Writing
 4. Teori Perundangan Islam
 5. Akhlak
 6. Matematik Perniagaan
 7. Sistem Kewangan Islam
 1. Psikologi Dari Perspektif Islam
 2. Objektif Perundangan Islam
 3. Sistem dan Produk Perbankan Islam
 4. Ekonomi Malaysia
 5. Statistik
 6. Maqasid Syar'iyyah Dalam Kewangan dan Perbankan
 7. Operasi Perbankan Islam
 1. Pemasaran Perbankan Islam
 2. Elektif (II)
 3. Kaedah Fiqh Dalam Kewangan dan Perbankan 
 4. Pengurusan Risiko
 5. Audit Syariah Dalam Kewangan dan Perbankan Islam
 6. Institusi dan Aspek Perundangan Dalam Kewangan dan Perbankan

Elektif (I)

 1. Culture and Heritage
 2. Seminar Perniagaan di Malaysia
 3. Perkembangan Kerjaya

Elektif (II)

 1. Pengurusan Sumber Manusia Untuk Produk Perbankan Islam
 2. Pemasaran Perbankan Islam
 3. Pengurusan Dana
 4. Perancangan dan Pengurusan Kewangan Islam
 5. Kewangan Antarabangsa
 6. Pengurusan Perbankan
 7. Seminar Kewangan

Motto

Gerbang Pengajian Psikologi
& Pengurusan Insan

Hubungi Kami

 Fakulti Keilmuan Islam 
Universiti Melaka 
Batu 28, Kuala Sungai Baru, 78200 Melaka, Malaysia.
Portal Rasmi : www.unimel.edu.my/fki
email Rasmi : infofki@unimel.edu.my
+606-3878585
+606-3878391