Diploma Syariah Islamiyyah

Diploma Syariah Islamiyyah

Kod Kursus : R3/221/4/0050A
Kod MQA : A 7956
Tarikh tamat tempoh kursus : 22/10/2022 - 21/10/2027
Tempoh pengajian : 3 Tahun (6 Semester)
Kemasukan : Mei/Jun/Julai/Disember
Mod  : Sepenuh Masa

 

Syarat Kemasukan :
 1. LULUS Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan 3 kredit termasuk Bahasa Melayu DAN dua (2) mata pelajaran lain DAN LULUS Bahasa Arab (Komunikasi/Tinggi)/Pendidikan al-Quran & al-Sunnah/Pendidikan Syariah Islamiah dan satu (1) mata pelajaran lain ATAU;

 2. LULUS mana-mana sijil yang diiktiraf oleh Malaysian Qualification Agency (MQA) ATAU;

 3. Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia

 4. Pemohon digalakkan mempunyai latar belakang pengajian Islam

Propsek Kerjaya :
 1. Ahli Majlis Fatwa
 2. Penasihat Syariah
 3. Kerjaya di Hab Halal
 4. Kerjaya di Mahkamah Syariah
 5. Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam 
 6. Penolong Pegawai Tadbir 
 7. Imam
 8. Guru Agama/Pendakwah
Struktur Program
Semester 1 Semester 3 Semester 5 Mata Pelajaran Elektif
 1. Fiqh Ibadat
 2. Tarikh Tasyri'
 3. Ulum Quran
 4. Tauhid
 5. Pengajian Islam
 6. Fiqh Al-Kitab 1
 1. Fiqh Muamalat
 2. Dakwah Islamiah
 3. Fiqh As-Sunnah 1
 4. Fiqh Al-Kitab 2
 5. Perbandingan Fiqh Ibadat
 6. Kurikulum
 1. Hifz Al-Quran 2
 2. Kaedah Penyelidikan
 3. Latihan Amali
 4. Fiqh As-Sunnah 2
 5. Fiqh Muamalat Perbandingan

 1. Ekonomi Islam
 2. Pengenalan kepada Politik Islam
 3. Pentadbiran Undang-Undang Keluarga Islam
 4. Islam dan Ideologi Semasa

Semester 2 Semester 4 Semester 6
 1. Hifz Al-Quran 1
 2. Kemahiran Bahasa Inggeris 1
 3. Pengajian Malaysia
 4. Nahw Wa Sarf
 5. Mabahith Al Ahkam
 6. Ulum Hadith
 1. Fiqh Munakahat
 2. Fiqh Qadaya Muasarah
 3. Abda Wa Balaghah
 4. Kemahiran Bahasa Inggeris 2
 5. Statistik Asas
 6. Mabahith Turuq Al Istinbat
 7. Elektif
 1. Fiqh Marath
 2. Qawaid Fiqhiyyah
 3. Bahasa Inggeris Untuk Tujuan Khas
 4. Kertas Projek
 5. Fiqh Jinayat


Motto

Gerbang Pengajian Psikologi
& Pengurusan Insan

Hubungi Kami

 Fakulti Keilmuan Islam 
Universiti Melaka 
Batu 28, Kuala Sungai Baru, 78200 Melaka, Malaysia.
Portal Rasmi : www.unimel.edu.my/fki
email Rasmi : infofki@unimel.edu.my
+606-3878585
+606-3878391