Program Diploma

   
                

   


                

   


                

   


                

   


                

   


                

Diploma Pengajian Islam Dengan Pengurusan Sumber Manusia

Kod Pengikitirafan            : R/221/4/0078 12/23 (A 9316)
Tempoh Pengajian           : 3 Tahun (6 Semester)
Sesi Kemasukan              : Mei / Jun / Julai / Disember
Mod Kemasukan              : Sepenuh Masa

Syarat Kemasukan :  
 1. LULUS Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan 3 kredit DAN LULUS satu mata pelajaran Bahasa Arab atau Pengajian Islam ATAU;

 2. Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia

Prospek Kerjaya :
 1. Penolong Sumber Manusia
 2. Pakar Sumber Manusia Non-Profesional
 3. Perunding Sumber Manusia
 4. Perunding Pendidikan Majikan 
 5. Pengurus Latihan dan Pembangungan
 6. Usahawan Sumber Manusia 
 7. Pengurus Pengambilan
 8. Pakar IT Sumber Manusia
Struktur Program
Semester 1 Semester 3 Semester 5  Subjek Elektif
 1. Pengajian Malaysia
 2. Pengajian Islam
 3. Kemahiran Bahasa Inggeris 1
 4. Bahasa Arab 1
 5. Tilawah Al-Quran 1
 6. Ulum Al-Quran and Ulum Al-Hadith
 7. Fiqh Muamalat
 1. Aqidah Dan Akhlak
 2. Kokurikulum
 3. Bahasa Arab 3
 4. Bahasa Inggeris Untuk Tujuan Khusus 1
 5. Tafsir
 6. Dakwah Psikologi
 7. Komunikasi Islam
 1. Akhlak dalam Pembangunan Sumber Manusia
 2. Kaedah Penyelidikan
 3. Kepimpinan dan Kemahiran dalam Leading
 4. Pengurusan Sumber Manusia
 5. Electif

 1. Perbandingan Agama
 2. Pengetahuan dalam Pidato dan Debat
 3. Islam dan Ideologi Semasa
 4. Pengenalan kepada Politik Islam
 5. Pengenalan Bimbingan dan Kaunseling
 6. Prinsip Pengurusan

Semester 2 Semester 4 Semester 6
 1. Bahasa Arab 2
 2. Kemahiran Bahasa Inggeris 2
 3. Pengenalan Teknologi Maklumat
 4. Fiqh Jinayat
 5. Fiqh Ibadat
 6. Usul & Kaedah Fiqh
 7. Metodologi Dakwah
 1. Bahasa Arab 4
 2. Bahasa Inggeris Untuk Tujuan Khusus 2
 3. Hadith
 4. Sosiologi Islam
 5. Perakaunan kewangan
 6. Pengurusan Dakwah

 1. Latihan Amali
 2. Latihan dan Pembangunan
 3. Prinsip Pembelajaran Dewasa
 4. Pengenalan Kelakuan Organisasi
 5. Electif


 

Ijazah Sarjana Muda

 
                

 


                

 


                

Motto

Gerbang Pengajian Psikologi
& Pengurusan Insan

Hubungi Kami

 Fakulti Keilmuan Islam 
Universiti Melaka 
Batu 28, Kuala Sungai Baru, 78200 Melaka, Malaysia.
Portal Rasmi : www.unimel.edu.my/fki
email Rasmi : infofki@unimel.edu.my
+606-3878585
+606-3878391