Diploma Petadbiran Islam

 Diploma Pentadbiran Islam

Kod Kursus : R3/0414/4/0252
Kod MQA : A 10174
Tarikh tamat tempoh kursus : 30/06/2024 - 29/06/2029
Tempoh pengajian : 3 Tahun (6 Semester)
Kemasukan : Mei/Jun/Julai/Disember
Mod  : Sepenuh Masa

 

Syarat Kemasukan :
 1. LULUS Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan 3 kredit DAN LULUS satu mata pelajaran Bahasa Arab atau Pengajian Islam ATAU

 2. Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia


Prospek Kerjaya :
 1. Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam
 2. Penolong Pegawai Tadbir

Struktur Program
Semester 1 Semester 3 Semester 5 Subjek Elektif
 1. Pengajian Malaysia
 2. Pengajian Islam 
 3. Kemahiran Bahasa Inggeris 1
 4. Bahasa Arab 1
 5. Tilawah Al-Quran 1
 6. Ulum Al-Quran dan Ulum 
  Al-Hadith
 7. Fiqh Muamalat
 1. Bahasa Arab 3
 2. Bahasa Inggeris Untuk 
  Tujuan Khusus 1
 3. Kaedah Fiqh
 4. Pentadbiran Awam
 5. Prinsip Pengurusan
 6. Aqidah dan Akhlak
 7. Kokurikulum
 1. Prinsip dan Amalan Komunikasi
 2. Kaedah Penyelidikan
 3. Komunikasi Perniagaan
 4. Hadis
 5. Elektif 1. Pemakanan dalam Islam 
 2. Pengurusan Perbankan Islam 
 3. Komunikasi Islam
 4. Pengucapan Awam
 5. Pengenalan Psikologi Islam
 6. Undang-undang Perniagaan


Semester 2 Semester 4 Semester 6
 1. Bahasa Arab 2
 2. Kemahiran Bahasa Inggeris 2
 3. Pengenalan kepada Kewangan Islam
 4. Pengenalan kepada Teknologi Maklumat
 5. Fiqh Ibadat
 6. Usul Fiqh
 7. Asas Ekonomi
 1. Pengenalan kepada Gelagat Organisasi
 2. Prinsip Pengurusan Islam
 3. Pengurusan Prinsip-prinsip Islam 
 4. Perakaunan Kewangan
 5. Bahasa Arab 4
 6. Bahasa Inggeris Untuk KhususPorpose 2
 1. Praktikal
 2. Tafsir
 3. Pengurusan Aset Islam 
 4. Hal Ehwal Pengurusan Islam di Malaysia
 5. Elektif - Pengurusan Perbankan Islam

Motto

Gerbang Pengajian Psikologi
& Pengurusan Insan

Hubungi Kami

 Fakulti Keilmuan Islam 
Universiti Melaka 
Batu 28, Kuala Sungai Baru, 78200 Melaka, Malaysia.
Portal Rasmi : www.unimel.edu.my/fki
email Rasmi : infofki@unimel.edu.my
+606-3878585
+606-3878391