Diploma in Islamic Studies (Human Resources Management)

Certification Code            : R/221/4/0078 12/23 (A 9316)
Duration of Study            : 3 Years (6 Semester)
Admission                       : May / June / July / December
Mode                             : Full-time

Admission Requirements :  
 1. PASSED Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) with at least 3 credits AND PASSED one Bahasa Arab subject OR any Islamic Studies subject OR;

 2. Other equivalent qualifications acknowledged by Malaysian Government.

Career Prospects :
 1. Human Resources Assistant
 2. Non-Professional Human Resource Expert
 3. HR Consultant 
 4. Employer Education Consultant 
 5. Training and Development Manager
 6. HR Entrepreneur 
 7. Recruitment Manager
 8. HR IT Expert
Programme Structure
Semester 1 Semester 3 Semester 5  Subjek Elektif
 1. Pengajian Malaysia
 2. Pengajian Islam
 3. Kemahiran Bahasa Inggeris 1
 4. Bahasa Arab 1
 5. Tilawah Al-Quran 1
 6. Ulum Al-Quran and Ulum Al-Hadith
 7. Fiqh Muamalat
 1. Aqidah Dan Akhlak
 2. Kokurikulum
 3. Bahasa Arab 3
 4. Bahasa Inggeris Untuk Tujuan Khusus 1
 5. Tafsir
 6. Dakwah Psikologi
 7. Komunikasi Islam
 1. Akhlak dalam Pembangunan Sumber Manusia
 2. Kaedah Penyelidikan
 3. Kepimpinan dan Kemahiran dalam Leading
 4. Pengurusan Sumber Manusia
 5. Electif

 1. Perbandingan Agama
 2. Pengetahuan dalam Pidato dan Debat
 3. Islam dan Ideologi Semasa
 4. Pengenalan kepada Politik Islam
 5. Pengenalan Bimbingan dan Kaunseling
 6. Prinsip Pengurusan

Semester 2 Semester 4 Semester 6
 1. Bahasa Arab 2
 2. Kemahiran Bahasa Inggeris 2
 3. Pengenalan Teknologi Maklumat
 4. Fiqh Jinayat
 5. Fiqh Ibadat
 6. Usul & Kaedah Fiqh
 7. Metodologi Dakwah
 1. Bahasa Arab 4
 2. Bahasa Inggeris Untuk Tujuan Khusus 2
 3. Hadith
 4. Sosiologi Islam
 5. Perakaunan kewangan
 6. Pengurusan Dakwah

 1. Latihan Amali
 2. Latihan dan Pembangunan
 3. Prinsip Pembelajaran Dewasa
 4. Pengenalan Kelakuan Organisasi
 5. Electif


 

 


                

Motto

Gerbang Pengajian Psikologi
& Pengurusan Insan

Contact Us

 Fakulti Keilmuan Islam 
Universiti Melaka 
Batu 28, Kuala Sungai Baru, 78200 Melaka, Malaysia.
 Official website : www.unimel.edu.my/fki
Official email : infofki@kuim.edu.my
+606-3878585
+606-3878391