Diploma Teknologi Maklumat


                                                             

Diploma Teknologi Maklumat 

Kod Pengiktirafan : (N/482/4/0189) 09/26 (PA 9748)
Tempoh Pengajian : 2 tahun 4 bulan (7 Semester)
Kemasukan : Jun / Disember
Mod Pengajian : Sepenuh Masa

 

Syarat Kemasukan :
  1. Sijil Pelajaran Malaysia dengan memperoleh sekurang–kurangnya 3 kredit termasuk Matematik atau ;
  2. Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM), dengan memperoleh sekurang–kurangnya Gred C (GP 2.00) dalam mata pelajaran atau kelulusan yang setaraf dan kepujian dalam mata pelajaran matematik di peringkat SPM atau yang setaraf dengannya; atau
  3. Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan sekurang– kurangnya gred Maqbul (Lulus) dan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Matematik di peringkat SPM atau yang setaraf dengannya; atau
  4. Lulus SKM Tahap 3, dan kepujian dalam mata pelajaran Matematik di peringkat SPM atau yang setaraf dengannya; atau
  5. Lulus dalam mana–mana kelayakan setara dengan Sijil (MQF 3) dan kepujian dalam mata pelajaran Matematik di peringkat SPM atau yang setaraf dengannya; atau
  6. Kelayakan–kelayakan lain yang setara dengannya yang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia.


Peluang Kerjaya:
  1. Pembantu Pentadbir Sistem
  2. Pembantu Teknologi Maklumat
  3. Operator Sistem
  4. Pembangun Laman Web

 

Struktur Program

Pengajian Malaysia

Apresiasi Teknologi Maklumat

Tilawah Al-Quran

Bahasa Arab 1

Programming Technique

Linear Algebra and Discrete Mathematics

Database System

Multimedia System

Computer Maintenance

Internet and Web Publishing

Kokurikulum (U4)

English for Practical Use

Computer Organisation and Architecture

Calculus and Numerical Methods

Data Communication and Computer Network

Data Structure And Algorithm

Software Engineering

Fiqh Ibadah

Bahasa Arab 2

English Specific Purpose

System Analysis And Design

Statistics And Probability

Object Oriented Programming

Artificial Intelligence / Interactive Media Authoring

Keusahawanan Teknologi Maklumat

Cyber Law And Security Policy

Keusahawanan / Etika dan Moral

Aqidah dan Akhlak

Human – Computer Interaction

Project

Operating System

Internet Computing / E-commerce

Software Requirement and Design

Latihan Industri

 

Motto

Gerbang Pengajian Psikologi
& Pengurusan Insan

Hubungi Kami

 Fakulti Teknologi Maklumat Dan
    Media Digital
Universiti Melaka
Batu 28, Kuala Sungai Baru, 78200 Melaka, Malaysia.
Portal Rasmi : www.kuim.edu.my/ftmd
email Rasmi : ftmd@kuim.edu.my
+606-3878344
+606-3878257