PEMBANGUNAN DAN PENGANGKUTAN

KERJA TINDAKAN PEMBANGUNAN
*

Membuat perancangan, pelaksanaan & penyeliaan

pembangunan infrastruktur kampus KUIM

Menjalankan kerja-kerja pembaikan/

penyelenggaraan bangunan

pejabat, fakulti & asrama pelajar

Membantu KUIM mencapai kampus yang kondusif

Mengendali perkhidmatan telefon & melapor

kerosakan

Melaksanakan kerja-kerja pembaikan kecemasan

- Alat Penghawa Dingin

- Kerosakan Teknikal ( Contoh : Paip Bocor/Siling Runtuh/Litarpintas)

Menyelia penggunaan peralatan alatan siaraya (PA System)

Menerima tempahan penggunaan Auditorium

KERJA TINDAKAN PENGANGKUTAN
*

Pengurusan Perkhidmatan

- Menerima dan memproses permohonan penggunaan

kenderaan KUIM.

- Mengatur penyewaan kenderaan luar jika kekurangan

kenderaan KUIM.

- Mengatur jadual bertugas pemandu-pemandu.

- Mengatur jadual penghantaran pergi dan balik pelajar-pelajar

praktikal.

- Mengurus penggunaan minyak kenderaan, baik pulih

kenderaan, servis kenderaan dan sebagainya.

- Mengurus aktivti berkaitan kenderaan dengan pihak berwajib

JPJ, SPAD dan lain-lain.

- Mengurus hal-hal berkaitan insurans kenderaan, cukai jalan,

saman dan buku log kenderaan.

 
 
 
 

Motto

Gerbang Pengajian Psikologi
& Pengurusan Insan

Senarai Borang

* BORANG KEROSAKAN

* BORANG PENGANGKUTAN

Pautan Pantas

Hubungi Kami

PEJABAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN FASILITI

Kolej Universiti Islam Melaka
Batu 28, Kuala Sungai Baru, 78200 Melaka, Malaysia.
Portal Rasmi : www.kuim.edu.my/pembangunan2019
email Rasmi : infopembangunan@kuim.edu.my
+606-3877552- 7553
+606-3878382