KUIM Open Journal Systems


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

Jurnal Tuah

Jurnal Tuah @ JTuah (e-ISSN:2756-8350) diterbitkan setahun sekali oleh Penerbit Kolej Universiti Islam Melaka (KUIM) untuk/dengan kerjasama Institut Ketamadunan Melaka, Kolej Universiti Islam Melaka. Tujuan jurnal ini adalah sebagai medium penyebaran ilmu dan maklumat dari aspek teori, aplikasi dan penyelidikan khusus dalam bidang Sejarah dan Ketamadunan

View Journal | Current Issue | Register

Jurnal ILMI

JURNAL ILMI (ISSN: 1823-9102, eISSN: 2600-7371) merupakan sebuah jurnal berwasit yang diterbitkan sekali kali setahun oleh Penerbit Kolej Universiti Islam Melaka (KUIM) untuk / dengan kerjasama Institut Pengajian Siswazah, Kolej Universiti Islam Melaka. Ianya adalah sebagai platform penyebaran ilmu dan maklumat dari aspek teori, aplikasi dan penyelidikan dalam bidang Sejarah, Dakwah, Syariah, Sains Pengurusan, Psikologi, Komunikasi, Pendidikan dan Kepimpinan.

View Journal | Current Issue | Register

Jurnal 'Ulwan

JURNAL 'ULWAN (ISSN: 2504-8511; E-ISSN: 2600-7843) diterbitkan setahun sekali pada bulan Disember oleh Penerbit Kolej Universiti Islam Melaka (KUIM) untuk / dengan kerjasama Fakulti Keilmuan Islam KUIM. Ianya adalah sebagai platform penyebaran ilmu dan maklumat dari aspek teori, aplikasi dan penyelidikan dalam bidang Syariah (Kewangan Islam dan Perundangan Islam), Usuluddin (Pengajian Islam, Pengurusan Pembangunan Islam dan Modal Insan) serta Quran Sunnah (Al-Quran dan Tahfiz). Jurnal 'Ulwan telah diindeks dalam Google Scholar, MyJurnal dan MyCite.

View Journal | Current Issue | Register

Jurnal Sains Sosial: Malaysian Journal of Social Sciences

Jurnal Sains Sosial: Malaysian Journal of Social Sciences (ISSN: 2462-1463 / eISSN: 2600-8068) diterbitkan setahun sekali pada bulan September oleh Penerbit Kolej Universiti Islam Melaka (KUIM) untuk / dengan kerjasama Fakulti Sains Sosial, KUIM. Ianya adalah sebagai platform penyebaran ilmu dan maklumat dari aspek teori, aplikasi dan penyelidikan dalam Psikologi, Sosiologi, Sejarah, Komunikasi, Politik, dan Pendidikan. Jurnal Sains Sosial juga telah didaftarkan dalam sistem MyJurnal dan diindeks oleh Google Scholar dan MyJournal.

View Journal | Current Issue | Register

Jurnal Kesidang

JURNAL KESIDANG (ISSN: 2550-1674, E-ISSN: 2600-7851) merupakan sebuah jurnal berwasit yang diterbitkan setahun sekali oleh Penerbit Kolej Universiti Islam Melaka (KUIM) untuk / dengan kerjasama Fakulti Bahasa dan Pendidikan KUIM. Ianya adalah sebagai platform penyebaran ilmu dan maklumat dari aspek bahasa dan pendidikan.

View Journal | Current Issue | Register

Journal of Business Innovation

The Journal of Business Innovation (ISSN: 0128-3189 / eISSN: 2600-836X) is fully refeered journal published annually by Publisher of Kolej Universiti Islam Melaka (KUIM) with collaboration of the Faculty of Business Innovation and Technology, Kolej Universiti Islam Melaka (KUIM) .Its main objective to provide a platform for publication in Management, Marketing, Accounting, Entrepreneurship,Economic,Islamic Finance and Banking, of research based articles locally or internationally.

View Journal | Current Issue | Register

Jurnal Maw'izah

Jurnal Maw’ízah (eISSN: 2636-9354) diterbitkan setahun sekali oleh Institut Kajian Dakwah Nusantara Kolej Universiti Islam Melaka (KUIM) dengan kerjasama penerbit Kolej Universiti Islam Melaka. Ianya adalah sebagai platform penyebaran ilmu dan maklumat dari aspek teori, aplikasi dan penyelidikan dalam bidang Dakwah, Usuluddin, Quran Sunnah, Sosio-Budaya, kewangan, perundangan, pentadbiran dan sebagainya dari perspektif Islam.

View Journal | Current Issue | Register

Journal of Hospitality and Networks

Journal of Hospitality and Networks (ISSN: 2550-2344 / eISSN: 2637-143X) is fully refeered journal published annually by Publisher of Kolej Universiti Islam Melaka (KUIM) with collaboration of the Faculty of Hospitality Management, Kolej Universiti Islam Melaka (KUIM). Its main objective to provide a platform for publication in hospitality management and networking.

View Journal | Current Issue | Register

Journal of Engineering and Health Sciences

The Journal of Engineering and Health Sciences (ISSN: 2289-800X/ eISSN: 2600-8378) is fully refeered journal published annually by Publisher of Kolej Universiti Islam Melaka (KUIM) with collaboration of the Department of Science and Technology and Faculty of Nursing and Health Sciences, Kolej Universiti Islam Melaka (KUIM). Its main objective to provide a platform for publication in Sciences, Engineering, Technology, Computer Science and Health Sciences.

View Journal | Current Issue | Register

Journal of Law and Governance

The Journal of Law and Governance (eISSN:2637-0743) is a fully refereed journal published annually by Publisher of Kolej Universiti Islam Melaka (KUIM) with collaboration of the Faculty of Law, Governance and International Relations, KUIM. Its main objective is to provide a platform for publication of local or international research based articles in laws, governance and international relations. The Journal of Law and Governance has been indexed in Google Scholar and MyJurnal.

View Journal | Current Issue | Register

1 - 10 of 10 Items