Staf Akademik & Kepakaran

 

 

KLUSTER PSIKOLOGI

KEPAKARAN


DR. SUHAYA DERAMAN

Berkelulusan
PhD Pengajian Dakwah & Kepimpinan, UKM

 

Tel: +06 - 3876109
Emel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Kaunseling Perspektif Islam
Perkahwinan & Keluarga
Personaliti

Google Scholar

 

NORAINI ABDOL RAOP

Berkelulusan
Ijazah Sarjana Sastera (Psikologi Industri & Organisasi), UKM

Tel: +06 - 3876453
Emel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Psikologi Industri & Organisasi
Psikologi Positif

Google Scholar

 

FAUDZIAH YUSOF


Berkelulusan
Ijazah Sarjana Sastera (Psikologi Industri & Organisasi), UKM

Tel: +06 - 3877032
Emel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

Psikologi Industri & Organisasi
Psikologi Dewasa & Orang Tua

Google Scholar

SITI MARHAMAH KAMARUL ARIFAIN

Berkelulusan
Sarjana Sains Sosial & Kemanusiaan (Psikologi Perkembangan), UKM

Tel: +06 - 3877032
Emel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Remaja Berisiko, Belia & Seksualiti

Google Scholar

 

DR. SYAZWANA AZIZ

Berkelulusan
Ijazah Sarjana Sains Sosial Psikologi Kaunseling, UKM

Tel: +06 - 3876453
Emel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 Psikologi Kaunseling

Google Scholar

 

SUZYLIANA MAMAT


Berkelulusan
Ijazah Sarjana Psikologi Kaunseling, UKM

Tel: +06 - 3876098
Emel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 Kaunseling

Google Scholar

 

NORHASIMA ABDULLAH

Berkelulusan
Ijazah Sarjana Psikologi Kaunseling, UKM

Tel: +06 - 3876964
Emel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Komunikasi Kaunseling
Motivasi Emosi
Etika dalam Kaunseling

Google Scholar

SITI NAZURULAINA HJ. ARIPIN


Berkelulusan
Ijazah Sarjana Pendidikan, OUM

Tel: +06 - 3876109
Emel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Psikologi Perkembangan

Google Scholar

 

DR. SITI AISHAH YAHYA

Berkelulusan
Ijazah Sarjana Kaunseling, UKM

Ijazah Doktor Falsafah (Ph.D)      Pengajian Dakwah & Kepimpinan, UKM

Tel: +06 - 3878278
Emel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Psikologi & Kaunseling Islam
Psikologi Dakwah
Psikologi Remaja Islam

Google Scholar

   

ATINI ALIAS


Berkelulusan
Ijazah Sarjana Pendidikan (Bimbingan & Kaunseling), UKM

Tel: +06 - 3878278
Emel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 Kaunseling (Silang Budaya)

Google Scholar

SITI HAZIQAH SHABAN

Berkelulusan
Ijazah Sarjana Psikologi Pendidikan, UKM

Tel: +06 - 3876038
Emel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Psikologi Pendidikan & Kaunseling

Google Scholar

 


 
KLUSTER KOMUNIKASI KEPAKARAN
   

NORLI YUSUF

Berkelulusan
Sarjana Komunikasi Pengurusan, UKM

Tel: +06 - 3876109
Emel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

Komunikasi Organisasi
Pengurusan Komunikasi
Kewartawanan majalah & Media Cetak

Google Scholar

FAZURAH MUSTAFFA


Berkelulusan
Ijazah Sarjana Sains Komunikasi Korporat, UPM

Tel: +06 - 3877884
Emel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

  Perhubungan Awam
Komunikasi Korporat
Komunikasi Interpersonal
Pengucapan Awam

Google Scholar

 

TUN MASTURA WAN LOKMAN

Berkelulusan
Ijazah Sarjana Komunikasi Massa, UiTM

Tel: +06 - 3876921
Emel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Komunikasi (Pemasaran, Pengiklanan, Penyiaran & Pengucapan Awam) 

Google Scholar

Motto

Gerbang Pengajian Psikologi
& Pengurusan Insan

Quick Link

Contact us

Faculty of Social Sciences 
Malacca Islamic University College 
Batu 28, Kuala Sungai Baru, 78200 Melaka, Malaysia.
Portal Rasmi : www.kuim.edu.my/fss
email Rasmi : fss@kuim.edu.my
+606-3877467
+606-3878411