SYARAT KEMASUKAN BNS

1.

No. Rujukan Program

:

MQA/ FA 4242

2.

Maklumat Program

:

 

 

 •   Nama Program

:

Ijazah         Sarjana         Muda         Sains Kejururawatan (Kepujian)

 

 •   Nama Kelayakan

:

Ijazah         Sarjana         Muda         Sains Kejururawatan (Kepujian)

 

 •   Kelayakan

:

Ijazah Sarjana Muda

 

 •   Tahap Kerangka Kelayakan Malaysia (KKM)

:

6

 

 •   Nilai Taraf Perkhidmatan Awam

:

Ijazah    Sarjana    Muda              Kejururawatan dengan Kepujian.

 

 •   Nama dan Alamat PPT

:

Universiti Islam Melaka (UNIMEL) Batu 28, Kuala Sungai Baru 78200 Melaka

 

 •   Bidang Program (NEC)

:

0913 - Nursing, Midwifery and Medical Assistance

 

 •   Bahasa Pengantar

:

Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris

 

 •   Kaedah Penyampaian Program

:

Konvensional

 

 •   Mod Penawaran Program

:

Kerja Kursus

 

 •   Kaedah Pengajian

:

Sepenuh Masa

 

 •   Kaedah         Pembelajaran dan Pengajaran

:

Kuliah, Tutorial, Amali dan Latihan Klinikal

 

 •   Taraf Pelaksanaan

:

Sendiri

 

 •   Kredit Bergraduat

:

133 Kredit

 

 •   Tempoh Pengajian

:

 

 

 

Sepenuh Masa

Semester Panjang

Semester Pendek

Bilangan Minggu*

21-22

-

Bilangan Semester

8

-

Bilangan Tahun

4 tahun

*Termasuk minggu ulangkaji dan peperiksaan

 • Institusi Penganugerahan : Universiti Islam Melaka (UNIMEL)

 

Calon Warganegara

i. Sama ada satu (1) daripada yang berikut:

 • Lulus Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) atau *setaraf dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.5;

 • Lulus ‘A’ Level  dengan minimum gred C dalam tiga (3) subjek lain;

 • Lulus Matrikulasi/Asasi dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.5;

 • Lulus mana-mana Diploma dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.5 (tiada pindahan kredit) bersamaan MQF Tahap 4;

 • Lulus Diploma Kejururawatan daripada institusi yang diiktiraf oleh Lembaga Jururawat Malaysia tanpa minimum dua (2) tahun pengalaman kerja klinikal. (Tiada pemindahan kredit)

 • Lulus Diploma Kejururawatan daripada institusi yang diiktiraf oleh Lembaga Jururawat Malaysia dengan minimum dua (2) tahun pengalaman kerja klinikal. (Pindahan kredit dibenarkan)

 • Memiliki Sijil Pengakuan Pengamalan Jururawat Tahunan (APC) untuk jururawat dari lembaga kejururawatan malaysia

DAN

ii. Semua calon yang memiliki STPM, ‘A’ Level, Matrikulasi/Asasi dan lulus mana-mana Diploma kecuali Diploma Kejururawatan WAJIB memiliki:

 Sama ada satu (1) daripada kredit di bawah:

 • Sains/ Biologi/ Kimia/ Fizik/ Sains Gunaan pada SPM atau yang setaraf dengannya.

DAN

 • Kredit dalam Bahasa Melayu dan Matematik (Tambahan atau Moden) pada SPM atau yang setaraf dengannya.

DAN

iii. MUET dengan minimum Band 3/ Perkhidmatan Ujian Bahasa Inggeris (IELTS) dengan markah minimum 5.5/ Ujian Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Asing (TOEFL) dengan skor minimum 515 / 215 / 80 / Kredit dalam Bahasa Inggeris pada tahap SPM.

 

Calon Bukan Warganegara

 

i. Sama ada satu (1) daripada yang berikut:

 • Lulus Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) atau *setaraf dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.5;

 • Lulus ‘A’ Level  dengan minimum gred C dalam tiga (3) subjek lain;

 • Lulus Asasi dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.5;

 • Lulus mana-mana Diploma dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.5 (tiada pemindahan kredit) *setaraf MQF Tahap 4;

 • Lulus Diploma Kejururawatan dan Berdaftar dengan Majlis Jururawat negara asal.

 • Pengalaman kerja klinikal sekurang-kurangnya dua (2) tahun. (Pindahan kredit dibenarkan)

 • Memiliki Sijil Latihan Sementara (TPC) untuk jururawat dari lembaga kejururawatan malaysia

DAN

ii.Semua calon yang memiliki STPM, ‘A’ Level, Asasi dan lulus mana-mana Diploma kecuali Diploma Kejururawatan WAJIB memiliki:

Sama ada satu (1) daripada kredit di bawah (gred minimum C):

 • Sains Am/ Biologi/ Kimia/ Fizik/ Sains Gunaan pada SPM atau *setaraf dengannya.

 DAN

 • Kepujian Bahasa Melayu dan Matematik (Tambahan atau Moden) pada SPM atau *setaraf dengannya.

 DAN

 • Perkhidmatan Pengujian Bahasa Inggeris (IELTS) dengan skor minimum 5.5/ Ujian Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Asing (TOEFL) dengan skor minimum 515 / 215 / 80.

 • Cambridge English Advanced (CAE)

 • Cambridge English Proficiency (CPE)

 • Pearson Test English (PTE)

 

 

Moto

Gerbang Pengajian Psikologi
& Pengurusan Insan

Waktu Urusan Pejabat

Isnin - Khamis

8:ooam-1:00pm

2:00pm-5:00pm

Jumaat

8:00am-12:15pm

2:45pm-5:00pm 

Sabtu & Ahad

Tutup

Pautan Pantas

Hubungi Kami

 Fakulti Kejururawatan Dan Sains Kesihatan 
Universiti Islam Melaka
Batu 28, Kuala Sungai Baru, 78200 Melaka, Malaysia.
www.unimel.edu.my/fksk
: infofksk@unimel.edu.my
+606-3876272
+606-3876291