Master of Leadership and Educational Management (Coursework)

 

Master of Leadership and Educational Management (Coursework)

Recognition Code : JPT/BPP(N/141/7/0013)
Duration of Study : 1 Years 4 Months (Minimum), 3 Years (Maximum)
Mode of Study : Full Time / Part TimeEntry Requirements :

  1. Ijazah Sarjana Muda dengan PNGK 2.50 atau yang setara dengannya, seperti yang diterima oleh Senat PPT; ATAU
  2. Ijazah Sarjana Muda atau yang setara dengannya tetapi tidak mencapai PNGK 2.50, boleh diterima tertakluk kepada minimum 5 tahun pengalaman bekerja dalam bidang yang berkaitan; ATAU
  3. Ijazah Sarjana Muda dengan PNGK antara 2.30 hingga 2.49 atau yang setara dengannya, dan kurang 5 tahun pengalaman bekerja dengan pengiraan mata 0.05 bagi setiap satu tahun pengalaman bekerja dalam bidang yang berkaitan.; ATAU
  4. Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.

Faculty Office Hour

Monday - Thursday                                   
8.00 a.m - 1.00 p.m                           
2.00 p.m - 5.00 p.m     

Friday
8.00 a.m - 12.15 p.m
2.45 p.m - 5.00 p.m      

Saturday, Sunday & Public Holiday
Closed

Motto

Gerbang Pengajian Psikologi
& Pengurusan Insan

Contact Us

 Fakulti Bahasa dan Pendidikan 
Universiti Melaka
Batu 28, Kuala Sungai Baru, 78200 Melaka, Malaysia.
Offical Portal : www.unimel.edu.my/fbp
Offical E-mail of FBP Administration : aliff@unimel.edu.my
+606-3876520
+606-3876175