Diploma Pengurusan Pelancongan

Diploma Pengurusan Pelancongan

Kod Pengiktirafan : (R/812/4/0109) 07/20 (A 11503)
Tempoh Pengajian    : 2 tahun 4 bulan
Kemasukan   : Jun / Disember
Mod Pengajian  : Sepenuh Masa

 

Syarat Kemasukan :
 1. Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya 3 kepujian (kredit) atau;
 2. Lulus Sijil dari Politeknik atau IPT lain atau;
 3. Kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.
Prospek Kerjaya:
 1. Ejen pelancongan
 2. Eksekutif Perkhidmatan Pelanggan
 3. Barisan Eksekutif Dewan
 4. Pemandu pelancong
 5. Penyelaras Tour
 6. Penyelaras Acara
 7. Pentadbir Jualan
 8. Ejen Tempahan
 9. Attendan Penerbangan

 

Struktur Program 
Semester 1

Pengajian Malaysia 2 (MPU 1)/
Bahasa Melayu Komunikasi  1 (Pelajar Antarabangsa)

Pengenalan kepada Hospitaliti dan Industri Pelancongan

English for Practical Use

Perkhidmatan Pelanggan

Bahasa Arab untuk Non Muslim and Bahasa Arab 1

Budaya dan Warisan Malaysia

Tilawah Al-Quran

Pengangkutan Dalam Pelancongan

Semester 2

Pilihan subjek MPU 3 dari fakulti luar

English for Specific Purpose

Bahasa Arab 1 atau Bahasa Arab 2

Fiqh Ibadah

Pemanduan Pelancong & Pelancongan Rekreasi

Aprisiasi Teknologi Maklumat (MPU 2) 

Prinsip Pengurusan Hospitaliti

Semester 2 (Sem Pendek)

Prinsip Pelancongan

Pengurusan MICE

Pelancongan Geografi

Semester 3

Aqidah dan Akhlak

Prinsip Perakaunan

Keterlibatan Komuniti (MPU 4)

Asas ekonomi

Pembangunan dan Perancangan Acara

Operasi Agensi Pelancongan

Sistem Tempahan Syarikat Penerbangan

Semester 4

Matematik untuk Industri Pelancongan

Undang-Undang Pelancongan dan Hospitaliti

Keusahawanan dalam Hospitaliti dan Pelancongan

Prinsip Pemasaran Hospitaliti

Perancangan dan Pembangunan Produk Pelancongan

Supervision in Hospitality Industri

Semester 5

Latihan Industri

 

Motto

Gerbang Pengajian Psikologi
& Pengurusan Insan

Hubungi Kami

 Fakulti Pengurusan Hospitaliti 
Kolej Universiti Islam Melaka
Batu 28, Kuala Sungai Baru, 78200 Melaka, Malaysia.
Portal Rasmi : www.kuim.edu.my/fph2019
email Rasmi : infofph@kuim.edu.my
+606-3878471
+606-3878390